Tài khoản & Đơn hàng

Tài khoản & đơn hàng

1. Làm sao để tạo tài khoản trên Sale24.vn?

Khi mua đơn hàng lần đầu tiên, www.Sale24.vn sẽ tự dộng tạo tài khoản cho bạn với thông tin mà bạn đã cung cấp.

2. Làm sao để kiểm tra tình trạng đơn hàng?

Bạn cần phải đăng nhập để xem các đơn hàng đã đặt.
Sau khi đăng nhập, nhấn vào link "Đơn hàng".

3. Tôi có thể thay đổi đơn hàng sau khi đặt?

Hiện thời bạn chưa thể thay đổi đơn hàng sau khi đặt. www.Sale24.vn sẽ thêm chức năng này trong thời gian sớm nhất. Nếu có yêu cầu thay đổi, bạn vui lòng liên hệ với số hotline 08 6675 4144

4. Làm sao để thay đổi thông tin cá nhân?

Sau khi đăng nhập, nhấn vào link "{TÊN CỦA BẠN}". Bạn có thể thay đổi tên và số điện thoại di động.

5. Làm sao để đăng ký nhận thông tin khuyến mại?

Bạn có thể nhập email vào ô đăng ký nhận email tại vị trí trên cùng bên phải trên website www.Sale24.vn

6. Làm sao để ngưng nhận email khuyến mại?

Tại cuối mỗi email www.Sale24.vn gửi ra luôn có link "Hủy đăng ký". Nếu không muốn nhận thông tin khuyến mãi, bạn nhấn vào link này và làm theo hướng dẫn.

7. Nếu tôi quên mật khẩu thì phải làm sao?

Bạn vào phần đăng nhập, chọn link "Quên mật khẩu", bạn vui lòng nhập email đã đăng kí và nhấn vào nút "Đặt lại mật khẩu"
Sau đó đăng nhập tài khoản email đó để nhận hướng dẫn lấy mật khẩu mới từ www.Sale24.vn